Proveedores

Canal de Denúncies

Grup CaixaBank posa a disposició del proveïdor i de qualsevol persona que treballi per o sota la seva supervisió un Canal de Consultes a través del qual es poden enviar els dubtes concrets que sorgeixin de l’aplicació o interpretació del Codi de Conducta de Proveïdors i un Canal de Denúncies per a comunicar fets susceptibles de ser contraris a l’establert en el mateix Codi, incloent aquells supòsits constitutius de frau i fins i tot delictius.

Correu postal (ambdós Canals):

Av. Diagonal, 621, Z.I. – 08028, Barcelona (Att. Departament de Compliance)

Correspon al proveïdor realitzar les accions oportunes per informar de l’existència d’ambdós Canals de Grup CaixaBank a qualsevol persona que treballi per o sota la seva supervisió.

Portal de facturació

Pots accedir al nostre Portal de Facturació per visualitzar i registrar les teves factures.