Proveedores

Canal de Denúncies

El canal de denúncies garanteix l’aplicació efectiva de la legislació i de les directrius establertes en el nostre Codi de Conducta. És un mitjà per ajudar a proveïdors, particulars o qualsevol altra part interessada, a comunicar, de forma anònima i absolutament confidencial, les infraccions financeres i comptables que observen, així com diferents comportaments desalineats amb el nostre comportament corporatiu.

CaixaBank tractarà les reclamacions rebudes amb anonimat i objectivitat. Promovent mesures per a la seva resolució, d’acord amb els nostres procediments interns.

Portal de facturació

Pots accedir al nostre Portal de Facturació per visualitzar i registrar les teves factures.