Proveedores

Compra Responsable

A CaixaBank treballem per contribuir positivament al desenvolupament de la societat. Ens basem en un model de Banca socialment responsable, generant rendibilitat sostenible, amb un alt compromís social i una cultura corporativa basada en les persones.

Qualitat, confiança i compromís social són l’essència de l’entitat.

La integritat i la transparència són pilars essencials per al Grup CaixaBank. En el cas concret dels proveïdors, CaixaBank ha establert uns principis d’actuació recollits en el Codi de Conducta del Proveïdor, d’acord amb els principis del Grup, que també han de ser acceptats per tots els proveïdors.

El procés de registre i homologació té com a objectiu que els proveïdors facilitin informació relacionada amb Sostenibilitat, Igualtat, Responsabilitat Social, Relacions Laborals i Integritat del proveïdor per garantir que els proveïdors compleixin amb els estàndards mínims exigits en aquests aspectes per CaixaBank.

A més, sobre la base dels nostres principis de compra, CaixaBank disposa d’un model global de compra i per a això, tant en el procés d’homologació de proveïdors, com en els plecs de condicions i contractes, s’estableixen criteris i clàusules responsables per complir amb els nostres principis.

Més informació sobre sostenibilitat a CaixaBank clicant aquí.